Hizmetlerimiz

DÖSEMELERDE MANTOLAMA

1.1 Radye Temel Altinda Mantolama
Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

• Mantolama(dış cephe mantolama), yatay olarak döfleme betonu altina serilir. Zemine oturan döflemelerde, Mantolama olarak bünyesine su emmeyen ve yüksek basma mukavemetine sahip XPS levhalar kullanilmalidir.Isitilmayan bodrumlarin üzerinde yer alan döflemelerde, Mantolama bodrum tavanina tespit edilerek, zemin katlarin döflemeden kaynaklanan isi kayiplari engellenmifl olur.
• Zemine oturan döflemelerde, su yalitim örtüsü uygulanacaksa, döfleme betonunun ve isi yalitim levhalarinin altinda veya üstünde uygulanabilir. Mantolama levhalari, sudan ve toprakta bulunan di¤er kimyasallardan etkilenmemelidir.
• Döşeme betonu Mantolamada oluşabilecek deformasyonlardan etkilenir. Mantolama malzemesi bünyesine su emmeyen ve bu nedenle deforme olmayan tipte olmalidir.
• Mantolama altindaki zemin, isi yalitim levhalarinin serilmesine uygun hale getirilmelidir. Mantolama levhalari birbirleri ile iyi kenetlenmifl olmali ve aralarinda boflluk kalmadan zemine serilmelidir.
• Mantolama malzemesi, yeterli basma ve uzun süreli yüklere karfli sünme mukavemetine sahip olmalidir. Öngörülen tüm döfleme ve hareketli yükler göz önüne alinmalidir.
• Mantolama levhalari ve su yalitim membrani uzun süre serili olarak birakilmamalidir. Döşeme betonu dökülmeden hemen önce serilmelidir.42
1- Döfleme kaplamasi 2- Sap 3- Bir kat serbest su yalitim örtüsü (XPS kullanilirsa ayirici keçe tabakasi) 4- Mantolama 5- Su yalitim örtüsü 6- Grobeton 7- Blokaj 8- Toprak zemin A- Ahflap parke B- Ahflap kör döfleme C- Ahflap kadronlar arasi Mantolama D- Su yalitim örtüsü E- Grobeton (mala perdahi) F- Blokaj G- Toprak zemin 1- Döfleme kaplamasi 2- Yüzer flap (Donatili, anolu, 400 dozlu) 3- Bir kat serbest su yalitim örtüsü 4- Mantolama 5- Sap 6- Asmolen döfleme 7- ‹ç yüzey kaplamasi (iç siva) TOPRA/A BASAN DÖSEME DETAYLARI ARAKAT DÖSEMEDETAYI DÖSEMELERDE MANTOLAMA
• Beton dökülürken sivri cisimlerle su ve Mantolama zedelenmemelidir. Ayrica donati demirleri yerlefltirilirken ayni titizlik gösterilmelidir. • Mantolama levhalari süreklili¤i bozulmayacak flekilde yerlefltirilmelidir. Özellikle duvar birleflimlerinde isi köprüleri oluflmayacak flekilde detaylar çözülmelidir. • Duvar yalitimi yapilirken Mantolama döfleme kalinli¤inin alt hizasinda bafllayacak flekilde yerlefltirilmelidir.
• Zemin etüdü ve zemindeki su durumu (zemin rutubeti, basinçsiz su ve basinçli su) incelendikten sonra kullanilacak isi ve su yalitim malzemelerinin seçimi ve dizilifli yapilmali.
1.1.A Kullanilan Malzemeler Mantolama Malzemeleri
A) XPS Mantolama Levhalari: TS 825’e uygun kalinlikta ve TS 11989 EN 13164 standardina göre TSE belgeli yanma sinifi minimum B1 olan, yo¤unlu¤u en az 30 kg/m3, %10 deformasyonda basinç gerilmesi en az 300 kPa (C3 Sinifi) olan, ekstrüde polistiren köpük levhalar. Statik yüklerin gereklerine uygun olarak yüksek mukavemetli (radye temel alti 400 veya 500 kPa gibi) ürünler seçilmelidir.
1.2 BETONARME DÖSEME ÜSTÜNDE MANTOLAMA Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
• Mantolama (dış cephe mantolama), döfleme betonu üzerine serilir. Su yalitiminin, döfleme betonu üzerinde olmasi gerekir. Mantolama malzemesi yeterli basma ve sünme mukavemetine sahip ve rijit olmalidir. Mantolama levhalari do¤rudan ahflap vb. döfleme kaplamalari altinda kullanilabilir.
• Döfleme betonunun yüzeyi düzgün, temiz, toz ve atiklardan arindirilmifl olmalidir.
• Sap kalinli¤i, döfleme kaplamasi ve yükler göz önüne alinarak, yeterli basma mukavemetinesahip olmalidir.
• Kapi altlarina gelen veya herhangi bir ekipmanin döflemeye tespit edilmesi gereken bölgelerde flap kalinli¤inin tafliyici olarak yeterli olmamasi durumunda gereken önlemler alinmalidir.
• Mineral yünler ile Mantolama yapildi¤inda, Mantolama üzerine 0.12 mm kalinli¤inda polietilen folyo serilmelidir. Aksi halde flap içerisindeki nem Mantolama bünyesine nüfuz edecektir. Rijit Mantolama kullanildi¤inda yalnizca ek yerlerine bant çekmek yeterli olacaktir.
• E¤er sürme su yalitimi kullaniliyorsa, Mantolama ile uyumlu olup olmadi¤i kontrol edilmelidir. Mantolama tabakasi, flap tabakasi dökülürken zedelenmemelidir. Ahflap vb. nemden etkilenen döfleme kaplamalarinin, nemden etkilenmemeleri için flap tabakasi üzerine polietilen folyo serilmelidir.
• Döfleme betonu üzerinde kullanilan su yalitimi ister sürme, isterse membran fleklinde olsun duvara döndürülmelidir. Süpürgeliklerin kaplama ile birlefltikleri noktalar, su geçiflini önleyecek flekilde yalitilmalidir. 43
DÖSEMELERDE MANTOLAMA
• Ahflap kaplamali döflemelerde, döfleme betonu üzerinde su yalitimi yoksa, Mantolama ile kaplama arasinda buhar kesici konulmasi gerekir. Rijit isi yalitim levhalari ile yapilmifl kompozit panel kullaniliyorsa, buhar kesici tabaka Mantolama altinda olabilir.
• Sap tabakali döflemelerde, isi yalitim malzemesi üzerinde ayirici bir katman kullanilmalidir.Kaplama tabakasi yapilmadan önce flap tabakasinin kurumasi sa¤lanmalidir.
• Döflemedeki Mantolama(ısı yalıtımı) ile içten duvara yapilan Mantolama birbiri üzerine bindirilerek isiköprüleri engellenmelidir. Sandviç duvar yalitimi yapilirken, Mantolama döfleme kalinli¤inin alt hizasindan bafllayacak flekilde yerlefltirilmelidir.
• Sap tabakali kaplamalarda, Mantolama flap kalinli¤i boyunca yukari döndürülmelidir. Ancak duvara döndürülen Mantolama, duvar kaplamasi ve süpürgelik ile kapatilabilmelidir.
• Borular ile delinen su yalitimi veya buhar kesici membranlar sizdirmaz hale getirilmelidir.So¤uk su borulari isi yalitimli olmalidir.
1.2. A Kullanilan Malzemeler Mantolama Malzemeleri
A) EPS Mantolama Levhalari: TS 825’e uygun kalinlikta ve TS 7316 EN 13163 standardinagöre TSE belgeli, yanma sinifi minimum B1 olan en az 30 kg/m3 yo¤unlukta, %10 deformasyonda basma mukavemeti en az 200 kPa genlefltirilmifl (ekspande) polistiren köpük levhalar.
B) XPS Mantolama Levhalari: TS 825’e uygun kalinlikta ve TS 11989 EN 13164 standardina göre TSE belgeli, yanma sinifi minimum B1 olan, en az 30 kg/m3 yo¤unlukta, %10 deformasyonda basma mukavemeti en az 200 kPa (C2 Sinifi) ekstrüde polistiren köpük levhalar.
C) Taflyünü Mantolama Levhalari: TS 825’e uygun kalinlikta ve TS 901-1 EN 13162 standardina göre TSE belgeli, yanma sinifi A olan en az 100 kg/m3 yo¤unlukta taflyünü levhalar.
1.3 Arakat Döflemelerinde Mantolama
Müstakil isitma yapilan katlar arasinda, döfleme betonu üzerinde mutlaka Mantolama yapilmalidir.Sap dökülmeden önce isi yalitim malzemesi üzerine ayirici bir polietilen folyo kullanilmasi gerekir.
1.3. A Kullanilan Malzemeler Mantolama Malzemeleri
A) EPS Mantolama Levhalari: TS 825’e uygun kalinlikta ve TS 7316 EN 13163 standardina göre TSE belgeli, en az 30 kg/m3 yo¤unlukta, %10 deformasyonda basma mukavemeti en az 200 kPa, yanma sinifi minimum B1 sinifi olan genlefltirilmifl (ekspande) polistiren köpük levhalar. 44
DÖSEMELERDE MANTOLAMA (ISI YALITIMI)
B) XPS Mantolama Levhalari: TS 825’e uygun kalinlikta ve TS 11989 EN 13164 standardina göre TSE belgeli, en az 30 kg/m3 yo¤unlukta, %10 deformasyonda basma mukavemeti en az 200 kPa (C2 Sinifi), yanma sinifi minimum B1 sinifi olan ekstrüde polistiren köpük levhalar.
C) Taflyünü Mantolama Levhalari: TS 825’e uygun kalinlikta ve TS 901-1 EN 13162 standardina göre TSE belgeli, yanma sinifi A olan en az 100 kg/m3 yo¤unlukta taflyünü levhalar.Su Yalitim Malzemesi: TS 11758/1’e göre üretilmifl polimer bitümlü örtüler, sentetik örtüler ve sürme su yalitim malzemeleri kullanilabilir.